>> กระดานแสดงความคิดเห็นค่ะ
คำถามชวนคิด


สถานการณ์ปัญหาที่ 1
สถานการณ์ปัญหาที่ 2
สถานการณ์ปัญหาที่ 3
สถานการณ์ปัญหาที่ 4
สถานการณ์ปัญหาที่  5ฐานความช่วยเหลือที่ 1
ฐานความช่วยเหลือที่ 2
ฐานความช่วยเหลือที่ 3
ฐานความช่วยเหลือที่ 4
 ฐานความช่วยเหลือที่ 5


ผลลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทำวัตถุ
แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ของวัตถ
แรงลอยตัว
แรงเฉื่อย
ความดันอากาศและความดันของเหลว


รวมลิ๊งค์ที่น่าสนใจ

ค้นหาข้อมูลโดย Google


ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

...


 
 
ยินดีต้อนรับสู่สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน
ขั้นตอนแรกให้ศึกษา สถานการณ์ปัญหา (Problem base) โดย คลิก (Click) เข้าไปศึกษาตามลำดับ ขอให้ทุกคนสนุกกับเรียนและได้ความรู้จากการเรียนครั้งนี้

 
   

เชิญเลือกสถานการณ์ปัญหา

 

 

 

 

 
  ------------------------------------------------------------- ------------- -------- ----- -- -  
 

 

© 2005 , web base learning environment ++ Force&Press +++ Contact :: webmaster