>> กระดานแสดงความคิดเห็นค่ะ
คำถามชวนคิด


สถานการณ์ปัญหาที่ 1
สถานการณ์ปัญหาที่ 2
สถานการณ์ปัญหาที่ 3
สถานการณ์ปัญหาที่ 4
สถานการณ์ปัญหาที่  5ฐานความช่วยเหลือที่ 1
ฐานความช่วยเหลือที่ 2
ฐานความช่วยเหลือที่ 3
ฐานความช่วยเหลือที่ 4
 ฐานความช่วยเหลือที่ 5


ผลลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทำวัตถุ
แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ของวัตถ
แรงลอยตัว
แรงเฉื่อย
ความดันอากาศและความดันของเหลว


รวมลิ๊งค์ที่น่าสนใจ

ค้นหาข้อมูลโดย Google


ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

...
board_a_home.gif >> 5. ความดันอากาศและความดันของเหลว 
 
   

 

 

...        ความดันอากาศ  หมายถึง  ค่าของแรงดันอากาศต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงดัน  อนุภาคของการเคลื่อนที่ตลอดเวลาในทุกทิศทาง   อนุภาคของอากาศซึ่งชนกันเองและชนผนังภาชนะ  แรงที่อนุภาคเหล่านี้ชนผนังภาชนะ  เรียกว่า  แรงดันอากาศ นักวิทยาศาสตร์ได้นำความดันอากาศมาใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้หลายประการ  เช่น  ใช้ความดันอากาศฉีดพ่นน้ำ  มาผลิตเป็นขวดน้ำหอมแบบสเปรย์ฉีด  กระบอกฉีดยากันยุง เป็นต้น
 

               ความดันของของเหลว หมายถึง ค่าแรงดันของของเหลวที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงดัน ความดันของของเหลวเพิ่มตามความลึก  ถ้ายิ่งลึกลงไปใต้ผิวน้ำความดันของน้ำจะมีค่ามากขึ้น  แรงดันของน้ำที่กระทำต่อวัตถุก็จะมีค่ามากขึ้นด้วย น้ำมีความดันที่กระทำต่อสิ่งต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์จึงนำความดันน้ำมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำแรงดันน้ำจากเขื่อนมาใช้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    

                คนที่เคยดำน้ำ จะพบว่าถ้าเราดำน้ำลึกลงไปจากผิวน้ำมากๆ จะรู้สึกเจ็บแก้วหู แสดงให้เห็นว่าแรงดันของน้ำที่กระทำต่อหูมีค่าเพิ่มขึ้นตามความลึก เช่นเดียวกับเรือดำน้ำ จะต้องถูกสร้างขึ้นด้วยผนังที่หนาและแข็งแรงมากพอที่จะทนทานต่อแรงดันของน้ำที่กระทำอยู่โดยรอบลำเรือขณะที่ดำอยู่ใต้ผิวน้ำลึกๆ  นอกจากนี้เขื่อนที่เก็บน้ำก็ต้องมีความหนาของผนังแตกต่างกันที่ด้านบนและฐานข้างล่าง เพื่อรับแรงดันของน้ำในระดับความลึกที่แตกต่างกัน 
 

 

 
 

 

 hand01_next.gif  board_a_home.gif  hand01_back.gif

 

-------------------------------------- --- - ------ -- - - ----------- ---

 
 

 

© 2005 , web base learning environment ++ Force&Press +++ Contact :: webmaster