>> กระดานแสดงความคิดเห็นค่ะ
คำถามชวนคิด


สถานการณ์ปัญหาที่ 1
สถานการณ์ปัญหาที่ 2
สถานการณ์ปัญหาที่ 3
สถานการณ์ปัญหาที่ 4
สถานการณ์ปัญหาที่  5ฐานความช่วยเหลือที่ 1
ฐานความช่วยเหลือที่ 2
ฐานความช่วยเหลือที่ 3
ฐานความช่วยเหลือที่ 4
 ฐานความช่วยเหลือที่ 5


ผลลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทำวัตถุ
แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ของวัตถ
แรงลอยตัว
แรงเฉื่อย
ความดันอากาศและความดันของเหลว


รวมลิ๊งค์ที่น่าสนใจ

ค้นหาข้อมูลโดย Google


ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

...
board_a_home.gif >> 3. แรงลอยตัว
 
   

 

...        แรงลอยตัว  เป็นแรงดันขึ้นของน้ำที่กระทำต่อวัตถุที่ลงไปในน้ำ มีค่าเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่ ถ้าน้ำหนักของวัตถุมีค่าน้อยกว่าแรงลอยตัว วัตถุนั้นจะลอยน้ำได้  ถ้าน้ำหนักของวัตถุมีค่ามากกว่าแรงลอยตัว วัตถุนั้นจะจมน้ำที่เป็นดังนี้ เพราะวัตถุที่ลอยน้ำได้มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ
       แรงลอยตัวนำไปใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ หลายอย่าง  เช่น  เสื้อชูชีพ  เรือ  แพยาง        
        
เมื่อหย่อนวัตถุลงไปในน้ำวัตถุจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงลงด้านล่าง  วัตถุบางชนิดจะจมน้ำ  บางชนิดจะลอยน้ำ   ถ้าเรากดวัตถุที่ลอยน้ำลงไปใต้น้ำแล้วปล่อยมือ  วัตถุนั้นจะกลับขึ้นสู่ผิวน้ำอีกอย่างรวดเร็ว  จนเรารู้สึกได้ว่าน้ำออกแรงดันขึ้นทำให้วัตถุลอยขึ้นมา  แสดงว่าวัตถุลอยน้ำได้เมื่อมีแรงดันขึ้นจนทำให้วัตถุไม่จมลงไปอีก  แรงดันขึ้นของน้ำที่พยุงวัตถุไว้  เรียกว่า  แรงลอยตัว
 

               อาร์คีดิส นักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก ได้ค้นพบหลักการแรงลอยตัวว่า เกิดจากแรงยกของน้ำ ดันให้วัตถุต่างๆ ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ เขากล่าวว่า น้ำหนักของปริมาตรของของเหลวที่วัตถุเข้าแทนที่ จะมีค่าเท่ากับปริมาตรของน้ำที่ล้นออกมานั่นคือ แรงยกของของเหลวนั้นดันวัตถุให้ลอยได้ แต่ถ้าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำวัตถุก็จุจมน้ำ เพราะแรงยกของน้ำไม่เพียงพอที่จะพยุงวัตถุ วิธีการที่จะทำให้วัตถุมีความหนาแน่นมากลอยน้ำได้ คือ การตีแผ่แบนออกไปเป็นการเพิ่มปริมาตรของน้ำที่วัตถุนั้นเข้ามาแทนที่แรงยกของน้ำก็จะมากขึ้น

                วัตถุชนิดเดียวกันอาจลอยน้ำหรือจมน้ำได้แม้ว่าจะมีน้ำหนักหรือปริมาตรที่เท่ากัน  เช่น  แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ 3 แผ่นนี้  ที่มีรูปทรงต่างกัน ทำให้แรงลอยตัวหรือแรงดันขึ้นของน้ำไม่เท่ากัน

                แผ่นฟอยล์ที่พับเป็นแผ่นเล็กจมดิ่งลงไป  เพราะแรงลอยตัวของน้ำมีน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของก้อยฟอยล์

                แผ่นฟอยล์มีขยำเป็นก้อนกลมๆ  ลอยน้ำได้และมีบางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ  เพราะมีอากาศแทรกอยู่ช่วยกันพยุงก้อนฟอยล์ไว้  ทำให้มีแรงลอยตัวของน้ำมากกว่าแผ่นฟอยล์จึงลอยอยู่ได้

                แผ่นฟอยล์ที่แผ่และปลายโค้งขึ้นรอบๆ  ลอยได้ดีที่สุด  เพราะแผ่นฟอยล์แผ่กว้างมีส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำมากกว่าส่วนที่จมลงไปแทนที่น้ำ   จึงมีแรงลอยตัวของน้ำพยุงไว้มากกว่า  แผ่นฟอยล์จึงลอยน้ำ

 
    
 

 hand01_next.gif  board_a_home.gif  hand01_back.gif

 

-------------------------------------- --- - ------ -- - - ----------- ---

 
 

 

© 2005 , web base learning environment ++ Force&Press +++ Contact :: webmaster