.
 

 
กรกฎาคม 2557
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
 
 
 
 
 
 

ศึกษานิเทศก์ จันทบุรี

 


ความเฉื่อยคงสภาพวัตถุ

ขียน
ภาพประกอบ
บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์
จัดจำหน่าย
ISBN
ราคา

ลี จี ฮยุน
  แบก จุง ชุก
  กันต์ วงก์พงศา
 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
978-616-7139-73-9
85 บาท

ถ้าคุณต้องตอบคำถามของลูกว่า “ทำไมเวลารถเบรค ตัวเราถึงคะมำไปข้างหน้า?” หนังสือเล่มนี้มีคำตอบค่ะ นี่เป็นหนึ่งในหนังสือความรู้วิทยาศาสตร์ ในชุด รู้วิทย์ คิดเป็น ซึ่งเหมาะกับเด็กวัย 6-12 ปี  มีการเล่าเรื่องที่สนุกสนานคล้ายนิทาน อธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวรอบๆตัวที่เด็กคุ้น เคย  จึงเข้าใจได้ง่าย  และยังมีภาพแยกอธิบายแบบเจาะลึกทีละส่วนอีกด้วย

 

 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

เอกสารความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา555

แนะนำ website โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่บรรจุใน Tablet
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [Click]
 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถเข้าสู่ระบบ UTQ Online555
เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือการลงทะเบียนวิชาที่ต้องการอบรม
โดยใช้ Username=เลข 13 หลักบัตรประจำตัวประชาชน
และ Password = ใช้ตัวเดิม(กรณีที่เคยสมัครแล้ว)
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป

[คลิกเข้าสู่ระบบ UTQ]

 คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.kan61.net/

แนะนำโปรแกรมทำข้อสอบออนไลน์ ฟรี!


- ฟรี เว็บไซต์ของตัวเอง เช่น www.exam.in.th/username/
- ฟรี ระบบเว็บบอร์ด สำหรับสมาชิกทุกท่าน
- ตกแต่งรูปแบบสี รูปภาพเว็บไซต์ ที่เป็นตัวเราเอง
- ผู้เข้าสอบสามารถทราบ กลุ่มคะแนนและจำนวนผู้เข้าสอบ แสดงผลเป็นแผนภูมิวงกลม animation
- ผู้ออกข้อสอบสามารถกำหนดให้ผู้เข้าสอบ สามารถลบคำตอบแล้วทำข้อสอบในวิชานั้นๆ ได้ใหม่ (เช่น ใช้เพื่อเป็นข้อสอบ ลับสมอง หรือ ให้ผู้เข้าสอบคุ้นเคยการใช้งานระบบข้อสอบ)
- แสดงกลุ่มคะแนนของผู้เข้าสอบอย่างแม่นยำ ง่ายดายและสวยงาม ด้วยแผนภูมิวงกลม animation
- สมัครสมาชิกครั้งเดียว เป็นได้ทั้งผู้ออกข้อสอบ และ ผู้ทำข้อสอบ
- มีระบบเปิด/ปิด การสอบ
- สุ่มข้อสอบทั้งคำถามและคำตอบ
- แสดงสถานะข้อสอบที่ได้ทำ และข้อสอบทั้งหมด อย่างชัดเจน
- อินเตอร์เน็ตมีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถเข้าสอบได้อีกครั้ง โดยจะนับเวลาล่าสุดที่ได้ทำการสอบ
- เมื่อเวลาหมดจะทำข้อสอบต่อไม่ได้
- ทราบคะแนนทันทีที่ส่งคำตอบทั้งหมด
- ข้อสอบ,กระดาษคำตอบ บันทึกลง Word,Excel,พิมพ์ อย่างง่ายดาย
- เก็บประวัติการสอบทุกครั้ง
- บันทึกเวลาในการทำ และ IP เพื่อป้องกันการโกง
- กำหนดคะแนนแต่ละตัวเลือก ในข้อนั้น ๆ ให้ไม่เท่ากันได้

 


สำหรับผู้ที่จะสอบบรรจุครู สามารถเข้าไปทำข้อสอบเพื่อฝึกทักษะได้จากระบบข้อสอบ Exam.in.th/teacher/

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การถอดประสบการณ์ การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งของสถานศึกษา 
      คณะทำงานจาก สพฐ. ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย  และนางสาวผ่องศรี ชินนาค  ได้ดำเนินการโครงการถอดประสบการณ์ การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งของสถานศึกษา โดย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
      กลุ่มนิเทศฯ สพป.จบ.1 จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 20-22 ก.พ.57 โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงานที่ สพป.นครราชสีมา เขต 4 และ โรงเรียนบ้านปลายดาบ ณ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ด้านการจัดกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ และร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ 
      สพป.จบ.1 โดยกลุ่มนิเทศฯได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สื่อฯสพป.จบ.1 มีบุคลากรเข้าร่
งานสัปดาห์วิชาการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี 
      ผอ.มนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จบ.1 เป็นประธานพิธีเปิดวันวิชาการโรงเรียนสตรีมารดา จันทบุรี
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งงานนโยบาย เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความเป็นพลเมือง เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ โดยทุกเขตพื้นที่จัดทำแผนขับเคลื่อนฯตาม Roadmap จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ และขยายผลลงสู่โรงเรียนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.จบ.1 โดยมีโรงเรียนแกนนำในเรื่องดังกล่าว คือ โรงเรียนบ้านคลองลาว อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 


บทความ :: สหวิชาดอทคอม
 

ข่าวสารการศึกษา :: ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม
 


เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ท่านต้องการรับการอบรมในเรื่องใด ?
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การจัดทำสื่อการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
การจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้(เพิ่มเติม)
การใช้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคม(Socail Media)
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.83.231.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 313,097
 
: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
Tel : ๐๓๙-๓๒๘๐๔๙  Fax : ๐๓๙-๓๒๘๐๔๙
Email : niteschan@gmail.com